Jak wprowadzić fakturę?

Dowiesz się jak wprowadzić fakturę dodawaną ręcznie i fakturę do paragonu.

Wystawienie faktury ręcznej

1. Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Faktury

2. Kliknij w ikonę plusa w prawym górnym rogu

3. Wypełnij formularz faktury

Pola bez gwiazdek nie są wymagane.

Dostępne pola:

 • Ewidencja – możesz wybrać dodatkową ewidencję dodaną do numeru faktury. Ewidencję zdefiniujesz w zakładce Ustawienia klubu –> Finanse.
 • Data wystawienia – ustawiasz datę wystawienia faktury, nie może być ona wcześniejsza niż data ostatniej faktury
 • Data sprzedaży – wprowadzasz datę sprzedaży lub wykonania usługi, data może być wcześniejsza niż data wystawienia
 • Dane klubu – informacje o klubie wypełniane są automatycznie, możesz dodać numer NIP czy logotyp w zakładce Ustawienia klubu –> Finanse oraz  zdefiniować numer rachunku bankowego
 • Klubowicz lub Klient firmowy – wybierz Klubowicza lub firmę dla której wystawiasz fakturę
 • Adres i Adres korespondencyjny – pola te wypełnią się automatycznie po wyborze kontrahenta
 • Sprzedawca – wybierz pracownika, który dokonał sprzedaży
 • Odbiorca – możesz wpisać osobę upoważnioną do odbioru faktury
 • Wystaw fakturę w kwotach netto lub brutto – wybierz odpowiednie pole
 • Forma płatności – wybierz z listy rozwijanej formę płatności za fakturę
 • Termin płatności – możesz wybrać datę płatności za fakturę oraz czas na jej opłacenie: 0, 7, 14 lub 21 dni
 • Zapłacono – zaznacz ten suwak, jeśli już otrzymałeś płatność za fakturę
 • Uwagi – możesz wprowadzić dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w fakturze
 • Dodaj nową pozycję – przycisk doda kolejny wiersz do wpisania usługi, ceny, ilości i stawki VAT
 • Dodaj produkt z baru – przycisk doda kolejny wiersz z możliwością wyboru produktu z baru, wpisz 3 litery nazwy produktu
 • Zapisz – możesz zapisać fakturę z możliwością powrotu do edycji, jeśli zapiszesz fakturę nie możesz wystawić kolejnej faktury do momentu zatwierdzenia tej bieżącej
 • Zatwierdź – zatwierdź fakturę, jeśli wszystkie dane zostały prawidłowo wypełnione, po zatwierdzeniu nie dokonasz zmian w fakturze
 • Anuluj – możesz anulować wprowadzone dane w fakturze, faktura nie zostanie dodana

Wystawienie faktury do paragonu

1. Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Paragony

2. Wybierz paragon do którego wystawiasz fakturę i kliknij na checkbox tuż obok, możesz zaznaczyć kilka paragonów

Ważne! Jeśli faktura ma zostać wystawiona na dane firmy, paragon musi posiadać taki sam numer NIP, jak NIP firmy.

3.  Kliknij na przycisk Nowa faktura w prawym górnym rogu

4. Wyświetlony zostanie formularz:

Pola:

 • odbiorca
 • sprzedawca
 • Klubowicz/Klient firmowy
 • Adres
 • Adres korespondencyjny

podstawiają się automatycznie pobierając informacje z profilu.

Wyjątkiem jest paragon dotyczący sprzedaży detalicznej bez przypisanego profilu Klubowicza.

Nazwa towaru(usługi) uzupełnia się według opisu i wartości z paragonu.

5. Zapisz wprowadzone dane

 

Jak przypisać NIP do Klubowicza ? Czy można przypisać NIP przy sprzedaży produktów w Barze?

Przypisz NIP przechodząc do zakładki Klubowicze –> Profil –> Dane –> NIP –> Zapisz.
Podczas sprzedaży produktu w barze również możesz wpisać NIP. Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Bar –> wybierz produkt –> przed wyborem formy płatności wypełnij pole NIP dla paragonu.

Chcesz wystawić fakturę do paragonu, ale nie wprowadziłeś numeru NIP przez sprzedażą. Jak to zmienić ?

W takim przypadku anuluj paragon przez zakładkę Sprzedaż –> Paragony –> ikona kółka zębatego –> Anuluj. Anulacja następuje wyłącznie w systemie eFitness. Po anulacji paragonu należy ponownie wykonać sprzedaż wprowadzając numer PIN.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły