Jak skonfigurować kurs?

Dowiesz się jak stworzyć w grafiku kursy tańca, sportowe czy warsztaty, gdzie Klubowicz może zapisać się na wszystkie zajęcia jednocześnie.

Utworzenie kursu to tylko 4 kroki:

1. Dodaj instruktora, który będzie prowadził kurs

2. Utwórz typ zajęć, czyli określ nazwę i dodatkowe ustawienia odnośnie zapisów

W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia klubu/Ustawienia sieci –> Grafik –> Typy zajęć i kliknij w ikonę plusa:

Stwórz typ zajęć, na przykład kurs tańca nowoczesnego:

Wszystkie pola dostępne przy tworzeniu typu zajęć zostały omówione tutaj.

3. Przejdź do zakładki Grafiki –> Usługi i plusem utwórz nową usługę.

Wybierz tutaj utworzony wcześniej typ zajęć, instruktora i dodatkowe ustawienia.

Omówienie tworzenia usługi znajdziesz tutaj.

4. Stwórz terminarz, czyli zdecyduj, kiedy odbędzie się kurs.
Przejdź do zakładki Grafiki –> Terminarze –> kliknij w ikonę Nowy kurs 

Uzupełnij dane terminarza:

Dostępne pola:

  • Typ zajęć – wybierz z listy utworzoną usługę, dzięki temu większość pól uzupełni się automatycznie
  • Instruktor – pole uzupełnia się automatycznie po wybraniu usługi
  • Jedna płatność za wszystkie zajęcia – zaznacz suwak na TAK, jeśli kurs wymaga dodatkowej opłaty i Klubowicz ma opłacić od razu wszystkie wystąpienia z kursu. Jeśli zdefiniowana cena kursu (w typie zajęć) to 20 złotych, przy zaznaczeniu tego suwaka, Klubowicz zapłaci tę kwotę za zapis na wszystkie wystąpienia.
  • Start i koniec – wybierz daty początku i końca kursu
  • Czas zajęcia – pole uzupełnia się automatycznie po wybraniu usługi
  • Limit osób – pole uzupełnia się automatycznie po wybraniu usługi
  • Sala – pole uzupełnia się automatycznie po wybraniu usługi
  • Automatyczne odnowienie – kurs może zostać automatycznie przedłużony o wybraną liczbę dni, tygodni lub miesięcy przed zakończeniem terminarza
  • Zasada terminarza – wybierz dzień oraz godzinę, kiedy zajęcia będą się odbywać, za pomocą przycisku Dodaj, możesz dodać kolejne dni kursu

Widoczność kursu w grafiku

Kurs w grafiku zajęć jest oznaczony dodatkową belką:

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły