Czym są zajęcia z typem nadrzędnym i jak je skonfigurować?

Przykładem zajęć z typem nadrzędnym są zajęcia fizjoterapeutyczne ze specjalistycznym podziałem na przykład na fizjoterapie ogólną czy masaże z podziałem na masaż pleców, całego ciała. Dzięki utworzeniu takich zajęć, pozwalasz wybrać Klubowiczowi na co się zapisuje. Ułatwia to Twoją pracę i przygotowanie do zajęć.

Utworzenie zajęć nadrzędnych

1. Stwórz instruktora

2. Przejdź do zakładki Ustawienia klubu/Ustawienia sieci –> Konfiguracja –> Kalendarz –> Typy zajęć –> kliknij w ikonę plusa po prawej stronie

3. Dodaj typ zajęć dla zajęć nadrzędnych, na przykład Masaż

Wszystkie pola dostępne przy tworzeniu typu zajęć zostały omówione tutaj.

4. Stwórz kolejne typy zajęć, które będą zajęciami podrzędnymi, na przykład masaż pleców i całego ciała

W polu Typ nadrzędny wybierz wcześniej utworzony typ zajęć jak na przykładzie Masaż.

Wszystkie pola dostępne przy tworzeniu typu zajęć zostały omówione tutaj.

5. Przejdź do zakładki Grafik zajęć –> Usługi i plusem utwórz nową usługę

W pierwszy kroku utwórz usługę dla typu nadrzędnego:

Omówienie tworzenia usługi znajdziesz tutaj.

6. Stwórz usługę dla zajęć podrzędnych

7. Edytuj usługę dla zajęć nadrzędnych klikając na ikonę ołówka przy usłudze

8. Wybierz z listy utworzone typy:

Zapisz zmiany.

9. Utwórz terminarz dla typu nadrzędnego.

Widoczność zajęć z podziałem na rodzaje w kalendarzu

Podczas zapisu na zajęcia możesz wybrać rodzaj zajęć:

Po zapisaniu Klubowicza i wyborze rodzaju zajęć, nazwa zajęć zmienia się automatycznie:

Klubowicz również ma możliwość wyboru rodzaju zajęć przez zapis w Strefie klienta.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły