Jak utworzyć szablon umowy?

Możesz samodzielnie wprowadzić szablon umowy, który będzie pobierał automatycznie dane z systemu za pomocą wstawionych tokenów.

1.W pierwszym kroku przejdź do zakładki Ustawienia klubu –> Konfiguracja –> Opcje klubowicza –> Szablony umów:

Ważne! Jeśli zakładka nie jest dostępna, napisz prośbę o jej włączenie przez system zgłoszeń Helpdesk.

2. Skorzystaj z edytora i wprowadź szablon umowy, a następnie wypełnij go tokenami:

Pod edytorem dostępne są tokeny (wartości w kwadratowych nawiasach), wprowadź je do szablonu przez kliknięcie w przycisk Wstaw:

Lista dostępnych tokenów, które podstawiają dane z systemu w umowie:

MEMBER_CONSENT_SIGNATURE_ID:X Podpis do zgody osobowej o ID
LONGEST_FREEZING_PERIOD Maksymalna długość zamrożenia
IDENTITY_DOCUMENT_NUMBER Numer dokumentu tożsamości
FIRST_INSTALLMENT_DATE Data płatności pierwszej raty
SUPPLEMENT_INSTALLMENT_DATE Data płatności daty dopełnieniowej
PHONE_NUMBER_GUARDIAN Numer telefonu opiekuna
MEMBER_SIGNATURE Podpis Klubowicza
IBAN_NUMBER Numer rachunku IBAN
JOINING_FEE Opłata wpisowa
IDENTITY_DOCUMENT_TYPE Dokument tożsamości
COMPANY_ZIP_CODE Kod pocztowy firmy
COMPANY_REGON Numer REGON firmy
COMPANY_PHONE_NUMBER Numer telefonu firmy
COMPANY_EMAIL Adres mailowy firmy
COMPANY_NIP Numer NIP firmy
COMPANY_STREET Ulica firmy
COMPANY_NAME Nazwa firmy
COUNTRY_OF_RESIDENCE Kraj zamieszkania
AGREEMENT_VALUE Wartość umowy
AGREEMENT_DURATION Okres trwania karnetu (podane liczbowo)
ADDRESS Adres Kubowicza
ADDRESS_FOR_CORRESPONDENCE Adres korespondencyjny Klubowicza
PRICE Cena członkostwa
MEMBERSHIP_DURATION Okres trwania karnetu (podane słownie)
BIRTH_DATE Data urodzenia
ADDITIONAL_INFORMATION Dodatkowe informacje
ID_CARD_NUMBER Numer dowodu osobistego
INSTALLMENT_PAYMENT_DUE Dzień płatności raty
TODAY Dzisiejsza data (data podpisania umowy)
EMAIL Adres mailowy
PAYMENT_FORM Forma płatności
SALES_STAFF Handlowiec
PAYMENT_SCHEDULE Harmonogram rat (widoczny w formie tabeli)
COUNTY Hrabstwo
MEMBER_ID Id Klubowicza
PAYER_ID Identyfikator płatnika
FIRST_NAME Imię
FULL_NAME Imię i nazwisko
MEMBERSHIP_NAME Kategoria usług
ZIP_CODE Kod pocztowy
NUMBER_OF_INSTALLMENTS Liczba rat w karnecie
MAX_NUMBER_OF_SUSPENSIONS Maksymalna liczba zawieszeń
MAX_DURATION_OF_SUSPENSION Maksymalny okres zawieszeń
CITY Miasto
PLACE_OF_BIRTH Miejsce urodzenia
NAME_OF_THE_CLUB Nazwa klubu
NAME_OF_AUXILIARY_FEE Nazwa opłaty dodatkowej
SURNAME Nazwisko
TAX_EXEMPT_NUMBER_NIP NIP firmy
FULL_MEMBER_ID Pełny numer ID Klubowicza
HOUSE_NUMBER Numer domu
CARD_NUMBER Numer karty
BANKNAME Nazwa banku
BANK_ACCOUNT_NUMBER Numer konta bankowego
BANK_ACCOUNT_NUMBER_CLUB Numer konta bankowego klubu
BANK_ACCOUNT_NUMBER_SYSTEM Numer konta bankowego w systemie
MEMBERSHIP_NUMBER_IN_ORDER Numer umowy
MEMBERSHIP_NUMBER Pełny numer umowy
ENTRY_LIMIT Ograniczenie liczby wejść
TERMINATION_PERIOD Okres wypowiedzenia
ID_CARD_NUMBER_GUARDIAN Numer dowodu osobistego opiekuna
EMAIL_GUARDIAN Adres mailowy opiekuna
FIRST_NAME_GUARDIAN Imię opiekuna
SURNAME_GUARDIAN Nazwisko opiekuna
SOCIAL_SECURITY_NUMBER_GUARDIAN Numer PESEL opiekuna
PHONE_NUMBER_GUARDIAN Numer telefonu opiekuna
ADMINISTRATION_FEE Opłata administracyjna
ADMISSION_FEE Opłata członkowska
AUXILIARY_FEE Opłata dodatkowa
MEMBERSHIP_CARD_FEE Opłata za kartę członkowską
SOCIAL_SECURITY_NUMBER Numer PESEL Klubowicza
PAYMENT Płatność (jednorazowa/ratalna)
INSTALLMENTS_LEFT Pozostało rat
PROMOTIONAL_MEMBERSHIP_RENEWAL Promocyjne przedłużenie umowy
SUPPLEMENT_INSATLLMENT_PRICE Cena raty dopełnieniowej
MONTHLY_INSTALLMENT Suma wszystkich rat w karnecie z wyłączeniem rat z terminem płatności na dzień dzisiejszy
SUM_INSTALLMENT_ENROLLMENT_FEE Suma wpisowa dopełnienie
SUM_FEES_SATURN Suma opłat do zapłacenia na ten moment (na przykład opłata + rata)
LANDLINE_PHONE_NUMBER Telefon domowy
PHONE_NUMBER Numer telefonu
SECOND_INSTALLMENT_PAYMENT_TERM Termin płatności drugiej raty
LAST_INSTALLMENT_PAYMENT_TERM Termin płatności ostatniej raty
STREET Ulica
STREET2 Ulica 2
AGREEMENT_TO Umowa ważna do
AGREEMENT_FROM Umowa ważna od
AGREEMENT_SOLD_BY Umowa podpisana przez
INSTALLMENT_PRICE Wartość raty
PAID_TODAY Zapłacono dzisiaj

 

3. Po utworzeniu szablonu zapisz go:

4. Możesz utworzyć również kolejne szablony przez przycisk Kopiuj lub zupełnie usunąć szablon przez Usuń:

5. Wprowadź wersje językową dla szablonu przez jego skopiowanie, wypełnienie treści w języku obcym i wybraniu języka na górze edytora:

6. Utworzony szablon umowy przypisz do karnetu przez Ustawienia klubu /sieci –> Karnety –> ołówek/edycja –> Dodatkowe ustawienia –> Szablon umowy

7. Dodany szablon możesz wydrukować przez Profil klubowicza –> Umowy –> ikona drukarki:

Ważne! Istnieje możliwość dodania szablonu umowy przez zespół eFitness. Dodanie szablonu jest niestandardową usługą dodatkowo płatną. W takim przypadku wyślij do nas szablon w wersji edytowalnej doc lub docx przez system zgłoszeń Helpdesk.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły