Jak anonimizować dane w systemie?

Anonimizacja polega na przekształceniu danych osobowych w taki sposób, aby nie były możliwe do zidentyfikowania. Skorzystaj z dwóch możliwości zanonimizowania danych w systemie eFitness.

Anonimizacja wykonywana automatycznie

1. Jak ustawić automatyczną anonimizację?

Przejdź do zakładki Ustawienia klubu → Konfiguracja → Opcje klubowicza → RODO → zaznacz na TAK suwak przy odpowiednich danych

Ważne! Aby anonimizacja automatyczna zaczęła działać konieczne jest również napisanie zgłoszenia do Supportu z prośbą o włączenie działania suwaków zaznaczonych na TAK.

2. Jak działają zaznaczone suwaki?

Nazwa suwaka Jakie dane są anonimizowane? (zamiast danych zostaje podstawione losowe ID) Jakie dane są usuwane?
Dane osobowe
 • imię,
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • firma, która jest zdefiniowana jako osoba fizyczna i jest przypięta do profilu Klubowicza
 • szablon umowy
 • przy fakturach Klubowicza pozostaje wyłącznie opcja usunięcia/kosza
 • na liście faktur i paragonów w polu kontrahent również podstawiane jest ID
 • numer karty Klubowicza
 • numer PIN
 • numer dowodu osobistego
 • numer NIP
 • firma
 • numer telefonu komórkowego
 • numer telefonu domowego
 • e-mail
 • ulica, nr domu, miasto
 • pole inny płatnik
 • uwagi, zainteresowania w klubie, potrzeby
 • dane bankowe: systemowy nr rachunku bankowego, numer rachunku bankowego, nazwa banku, nazwa właściciela rachunku bankowego, adres, identyfikator płatnika
 • dokumenty dodane na profilu
 • karta kredytowa i polecenie zapłaty
 • zgody osobowe
 • numer rejestracyjny samochodu
 • informacje o opiekunie prawnym i przypiętym profilu rodzica/dziecka do klubowicza
 • usuwana jest cała zakładka Finanse i LOG na profilu
Dane medyczne
 • badania i pomiary – zakładka Wyniki na profilu Klubowicza
 • notatkę (CRM) z typem zdrowie
Dane fotograficzne
 • zdjęcie profilowe Klubowicza
Dane finansowe
 • informacje na fakturze jak odbiorca, adres
 • zakładka Paragony – anonimizowane jest pole kontrahent
 • zakładka Transakcje – anonimizowane jest pole kontrahent
 • przy fakturze zanonimizowanej osoby pozostaje jedynie ikona kosza – usuwana jest możliwość edycji (faktura jest nadal możliwa do pobrania)
Dane treningowe
 • wyniki ćwiczeń z zakładki grywalizacja i na profilu Klubowicza
 • notatka (CRM) z typem trening
Dane o pracownikach
 • login
 • imię i nazwisko
 • drugie imię
 • PESEL
 • nazwa kasjera
 • nazwa sprzedawcy na fakturze
 • e-mail
 • numer kierunkowy i numer telefonu
 • numer dowodu
 • opis i zdjęcie instruktora (Dane do grafiku)
 • nazwa na kalendarzu (Dane do grafiku)
 • telefon i e-mail kontaktowy(Dane do grafiku)
 • powiązanie z Klubowiczem (natomiast profil powiązanego Klubowicza pozostaje w widoczny w zakładce Klubowicze)

Wszystkie suwaki dotyczące danych Klubowicza są anonimizowane po wskazanym czasie od zakończenia karnetu:

Jeśli klubowicz nie miał wcześniej karnetu – nie zostanie automatycznie zanonimizowany.

W przypadku danych pracownika dane są anonimizowane po wskazanym czasie od wyłączenia opcji logowania się do systemu:

W przypadku danych finansowych dokumenty księgowe zostaną zanonimizowane po wskazanym czasie. Aby dokumenty nie zostały zanonimizowane przed prawnym terminem, sugerujemy o wpisanie co najmniej 72 miesięcy (6 lat) w poniższe pole:

Anonimizacja wykonywana przez Obsługę klubu dla pojedynczego profilu Klubowicza

1. Jak wykonać taką anonimizację?

Przejdź na Profil klubowicza → ikona trzech kropek → wybierz Anonimizuj:

Anonimizacja ręczna usuwa/anonimizuje te same dane, co anonimizacja automatyczna.

Ważne! Włączenie działania anonimizacji ręcznej nie musi być zgłaszane do Supportu, jest to opcja dostępna domyślnie.

Taka anonimizacja może być zablokowana w przypadku:

 • posiadania aktywnego karnetu lub karnetu rozpoczynającego się w przyszłości,
 • środków na portfelu,
 • nieopłaconych zakupów barowych lub zaległych płatności za karnet,
 • otwartego procesu windykacyjnego (kartoteka windykacji),
 • włączonej opcji ograniczenia przetwarzania danych,
 • gdy anonimizowany Profil klubowicza jets powiązany z Profilem pracownika (posiada status Employee)

Wyświetlany jest wtedy komunikat, który pokazuje jakie warunki blokują ręczną anonimizację:

2. Jak wygląda zanonimizowany profil?

Zablokowanie anonimizacji Klubowicza

Możesz zablokować możliwość anonimizacji dla wybranego profilu Klubowicza przez ikonę trzech kropek i włączenie ograniczenia przetwarzania danych:

Domyślnie opcja ta jest włączona i dane są możliwe do zanonimizowania:

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły