Nowość: usieciowienie działań CRM

Informujemy, że w systemie pojawi się istotna nowość dla klubów sieciowych. Dzięki usieciowieniu działań CRM każde dodane działanie typu “Telefon”, “Spotkanie”, “Działanie” zawsze stanie się sieciowe. Bieżące działania CRM (czyli, te które już znajdują się w systemie) również zostaną usieciowione. W zakładce CRM na liście zadań “TO DO” i “Done” […]

Czytaj więcej...

Nowość: Automatyczne odnowienie opłaty wpisowej

Informujemy, że w systemie pojawi się nowa funkcjonalność – automatyczne odnowienie opłaty wpisowej. Będzie można ustawić czy opłata wpisowa, która jest włączona w karnecie, powinna być dodawana podczas automatycznego odnowienia umowy. Wcześniej ustawienia „Nie dodawaj opłaty wpisowej, gdy była zapłacona opłata wpisowa” oraz „Nie dodawaj opłaty wpisowej, gdy była opłacona […]

Czytaj więcej...

Nowość: Zmiany w zapisach na zajęcia

W systemie eFitness pojawią się zmiany ustawieniach opcji zapisów na zajęcia. Zmiana ustawienia umożliwi osobom zapisanym na listę rezerwową wypisanie się z listy (pomimo włączonej blokady na wypisywanie się dla osób z głównej listy zapisów). Dzięki temu taka osoba będzie mogła zapisać się na inne zajęcia odbywające się o tej […]

Czytaj więcej...

Uspójnianie nazw w systemie – kolejny etap

Informujemy, że w systemie eFitness pojawią się zmiany w nazewnictwie mające na celu uspójnienie nazw w systemie. Zmiany będą obejmować: wszystkie nazwy, gdzie pojawiają się słowa “Klient” lub “Członek klubu” zostaną zmienione na “Klubowicz”, np. raport “Źródło klienta” będzie mieć teraz nazwę “Źródło klubowicza” we wszystkich miejscach w systemie zamiast […]

Czytaj więcej...

Nowość: Przelewy24 w aplikacji mobilnej eFitness App

W najnowszej aktualizacji aplikacji mobilnej eFitness App udostępnione zostały płatności jednorazowe online dzięki usłudze Przelewy24. Płatności wymagają uruchomienia nowej integracji, zatem jeśli Twoi klienci nie mają jeszcze możliwości opłacenia karnetu tym sposobem przez aplikację mobilną, skontaktuj się z działem Helpdesk poprzez system zgłoszeń i prześlij nam dane z panelu Przelewy24 […]

Czytaj więcej...

Nowość: Raport “CRM Działania”

Informujemy, że w systemie eFitness pojawi się kolejny nowy raport. Raport “CRM Działania” będzie zawierał wszystkie działania aktywne i zamknięte podejmowane w kierunku potencjalnego klubowicza, aktywnego i ex klubowicza. W raporcie będzie możliwość grupowania danych według określonych wytycznych oraz możliwość filtrowania wyników. Dodatkowo raport będzie zawierał zupełnie nowe akcje: możliwość […]

Czytaj więcej...

Nowość: Raport Leadów

Informujemy, że w systemie eFitness pojawi się nowy raport – “Raport leadów”. “Raport leadów” będzie pomocny w: pracy recepcji – pracownicy będą mogli wyszukać w nim osoby, w kierunku których nie zostały jeszcze rozpoczęte żadne działania CRM. pracy managerów klubu – będą mogli zobaczyć osoby będące na liście leadów razem […]

Czytaj więcej...

Nowość: Grupowanie powodów zakończenia umowy przed czasem

Informujemy, że w systemie pojawi się możliwość grupowania powodów zakończenia umowy przed czasem. W definicji powodów pojawi się możliwość wskazania “Miejsca użycia”. Na przykład będzie można wskazać, by powód o nazwie “Zamknięcie karnetu – proces windykacji” był widoczny przy zakończeniu karnetu przed czasem, natomiast przy rezygnacji z odnowienia i przy […]

Czytaj więcej...

Nowy moduł: Rozkład zmian

Informujemy, że w systemie pojawi się nowość – “Rozkład zmian”. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak korzystać i zarządzać rozkładem zmian. Co zyskujesz wraz z nowym modułem “Rozkład zmian”? “Rozkład zmian” w znacznym stopniu ułatwia pracę managera lub właściciela klubu. W systemie eFitness będzie można zarządzać rozkładem zmian pracowników […]

Czytaj więcej...