Uspójnianie nazw w systemie – kolejny etap

Informujemy, że w systemie eFitness pojawią się zmiany w nazewnictwie mające na celu uspójnienie nazw w systemie.

Zmiany będą obejmować:

  • wszystkie nazwy, gdzie pojawiają się słowa “Klient” lub “Członek klubu” zostaną zmienione na “Klubowicz”, np. raport “Źródło klienta” będzie mieć teraz nazwę “Źródło klubowicza”
  • we wszystkich miejscach w systemie zamiast “Kalendarz zajęć” będzie widoczna nazwa “Grafik”
  • “Rezerwacje” i “Zarezerwowane zajęcia” zostaną zastąpione przez “Zapisy”, np. “Zapisy na zajęcia”, “Stałe zapisy”
  • uspójnione zostanie także nazewnictwo w zakresie karnetów. W miejscach, gdzie zamiennie były stosowane nazwy “Umowa” i “Członkostwo” – wszędzie pojawi się “Karnet”.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do napisania wiadomości w systemie zgłoszeń Helpdesk.