Jakie informacje zawarte są w raporcie miesięcznym?

Raport miesięczny wysyłany jest pierwszego dnia miesiąca na wskazany przez Ciebie adres mailowy i zawiera najważniejsze informacje z poprzedniego miesiąca, takie jak:

A. Wejścia

1. Wejścia do klubu –  łączna ilość wejść do klubu w miesiącu

2.Najwięcej osób w klubie – szczyt aktywności klubowiczów

3.Nieprawidłowe wejścia – ilość nieuprawnionych wejść do klubu. Jest to łączna ilość wejść do klubu bez ważnego karnetu oraz wejść osób z zaległością

4.Wejścia z zaległością – ilość wejść do klubu mimo zaległości w płatnościach na karnecie

5.Wejścia bez umowyilość wejść do klubu pomimo braku ważnego karnetu uprawniającego do wejścia

6.Wejścia Benefit – suma wejść wygenerowana przez osoby z karnetem z formą płatności system zewnętrzny

7.Liczba wejść na godzinę – wykaz wejść w zakresie godzinowym

B. Sprzedaż

1.Nowi klienci – kwota ze sprzedaży nowych karnetów w miesiącu

2.Kontynuacja umów – kwota z opłaconych rat klientów, którzy już mają umowy

3.Bar – kwota sprzedaży na barze w miesiącu

4.Zysk Bar – zysk ze sprzedanych w barze towarów/usług w miesiącu

C. Finanse

Ta część raportu przedstawia wpływy ze sprzedaży z miesiąca z podziałem na poszczególne formy płatności.

D. Umowy (ilość)

1.Pierwsza opłacona rata (ten miesiąc) – ilość opłaconych rat karnetów, które zostały sprzedane nowym Klientom w bieżącym miesiącu (opłacenie 1-ej raty w karnecie)

2.Kolejna opłacona rata (ten miesiąc) – ilość rat, które Klienci opłacili kupując kolejny karnet oraz w przypadku karnetów ratalnych ilość opłaconych kolejnych rat w karnecie (opłacenie 1ej raty w karnecie w przypadku Klientów, którzy już wcześniej mieli karnet w klubie oraz w przypadku karnetów ratalnych opłacenie raty 2≤)

3.Opłaconych umów (ten miesiąc) – sumaryczna ilość opłaconych rat w miesiącu

4.Podpisane umowy (ten miesiąc) – ilość podpisanych umów w bieżącym miesiącu (umowa jest liczona jako podpisana w momencie dodania jej do profilu Klubowicza bez względu na dokonanie płatności)

5.Dłużnicy (ten miesiąc) – ilość Klientów, którzy zalegają z płatnościami w miesiącu

6.Dłużnicy (poprzednie miesiące) – ilość Klientów, którzy zalegają z płatnościami za poprzednie miesiące (dane liczone są z 3 miesięcy wstecz)

7.Zaległości w płatnościach (ten miesiąc) – ilość zaległych rat, które pojawiły się w miesiącu. Wartość procentowa w nawiasie to procent zaległych rat w stosunku do ilości aktywnych karnetów

8.Nieprzedłużonych umów – ilość karnetów, które zakończyły się w bieżącym miesiącu, a Klient nie wykupił kolejnego karnetu

9.Rozwiązanych umów – ilość umów wypowiedzianych oraz zakończonych przed czasem w miesiącu

E. Umowy (PLN)

Dane przedstawione w powyższej tabeli to dane analogiczne do informacji przedstawionych w tabeli Umowy(ilość) natomiast w wersji kwotowej.

Ważne! W celu otrzymywania raportu napisz zgłoszenie przez Helpdesk z konta z uprawnieniami administratora.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły