Jak zapisywać zaświadczenie lekarskie oraz sprawdzać jego ważność?

W systemie możesz wprowadzać skany zaświadczeń lekarskich wraz z ich ważnością. Dla ułatwienia Twojej pracy włącz automatyczną weryfikację ważności zaświadczenia i dodaj notatkę blokującą wejście Klubowiczowi z przeterminowanym zaświadczeniem lub jego brakiem.

Dodanie typu dokumentu

1.Przejdź do zakładki Ustawienia klubu –> Konfiguracja –> Umowy –> Typy dokumentów –> kliknij w ikonę plusa:

2. Wypełnij formularz:

Wprowadź nazwę, w typie wybierze Zaświadczenie lekarskie oraz określ okres ważności dokumentu.

3. Utworzony dokument wyświetli się na liście:

Dodanie dokumentu na profilu Klubowicza

1.Wykonaj skan dokumentu i zapisz go w folderze Twojego komputera.

2.Przejdź do zakładki Klubowicze –> wybierz profil Klubowicza –> Dokumenty –> kliknij w ikonę plusa:

3. Wprowadź nazwę dokumentu, wybierz typ, ustaw daty ważności i załącz zapisany na komputerze plik:

4. Dokument wyświetli się na liście w zakładce dokumenty:

Automatyzacja weryfikacji zaświadczeń lekarskich 

Włącz automatyczne powiadomienie e-mail lub sms wysłane do Klubowicza przy braku zaświadczenia lub gdy kończy się jego ważność

1.Przejdź do zakładki Ustawienia klubu –> Automatyzacja –> Zarządzanie kontaktami z klientem —> Zaświadczenia lekarskie –> zaznacz na TAK suwak przy odpowiednim powiadomieniu:

2.Każde powiadomienie możesz edytować i dostosować jego treść klikając na jego nazwę:

3.Określ również kiedy powiadomienie ma być wysyłane po kliknięciu na nazwę powiadomienia i przejściu do części Ustawienia:

W przypadku powiadomienia o braku ważności zaświadczenia określ liczbę dni od startu członkostwa. Powiadomienie może wysyłać się kilka razy. Wprowadzone liczby oddziel średnikami.

W przypadku powiadomienia o zbliżającym się końcu ważności zaświadczenia określ na ile dni przed końcem ma zostać wysłana wiadomość. Powiadomienie może wysyłać się kilka razy. Wprowadzone liczby oddziel średnikami.

Automatyczna blokada wejścia w przypadku braku lub przeterminowania zaświadczenia

1.Możesz również ustalić automatyczną blokadę wejścia przechodząc do zakładki Ustawienia klubu –> Automatyzacja –> Zarządzanie kontaktami z klientem —> Zaświadczenia lekarskie –> kliknij na nazwę powiadomienia –> Przejdź do części CRM notatka:

2. Upewnij się, że w Twoim klubie jest uruchomione blokowanie wejścia przez notatkę blokującą w zakładce Ustawienia klubu –> Konfiguracja –> Wejścia –> Blokady wejść:

 

Raport Zaświadczenia lekarskie

Sprawdź wprowadzone zaświadczenia lekarskie za pomocą zakładki Raporty –> Inne –> Zaświadczenia lekarskie:

Wprowadzone zaświadczenia możesz pofiltrować zaświadczenia po ich aktywności oraz statusie Klubowicza.

Raport Dokumenty

Sprawdź daty ważności dokumentów, w tym również zaświadczeń lekarskich za pomocą zakładki Raporty –> Inne –> Dokumenty:

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły