Jak skonfigurować zamrożenie i wprowadzić je w karnecie typu open z więcej niż jedną ratą?

Możesz użyć zamrożenia w przypadku, gdy Klubowicz nie będzie mógł korzystać z usług klubu i informuje o tym z wyprzedzeniem. Klubowicz może również zaplanować zamrożenie w czasie trwania karnetu.

Zamrożenia karnetu wprowadzane są na całe okresy rozliczeniowe i mogą być dla nich zdefiniowane dodatkowe opłaty.

Dowiesz się gdzie w systemie należy skonfigurować zamrożenia oraz jak je wprowadzać w sprzedanej umowie.

Konfiguracja zamrożenia w umowie typu open

1. Przejdź do zakładki Ustawienia klubu (w przypadku sieci klubów jest to zakładka Ustawienia sieci)

2. Kliknij w zakładkę Karnety

3. Wybierz karnet typu Open i edytuj go za pomocą ołówka

4. W edycji karnetu przejdź do zakładki Automatyzacja:

Wypełnij pola związane z zamrożeniem:

 • Cena raty podczas zamrożenia – to wartość na jaką zmieni się cena zamrożonej raty, możesz wprowadzić tutaj 0 złotych, jeśli okres zamrożenia nie jest płatny lub jak na przykładzie 20 złotych.
 • VAT podczas zamrożenia – określ tu stawkę VAT dla opłaty za zamrożenie
 • Nazwa na paragonie podczas zamrożenia – wprowadź nazwę jaka będzie wyświetlana na paragonie przy opłaceniu raty zamrożeniowej, jeśli zaznaczysz checkbox Dodaj okres raty do nazwy, taka informacja będzie dodatkowo wyświetlana na paragonie
 • Maksymalny okres zamrożenia – pole to nie jest dostępne w przypadku umów typu open z więcej niż jedną ratą
 • Liczba dostępnych zamrożeń – wprowadź ile razy Klubowicz może zamrozić karnet w trakcie trwania karnetu, na przykładzie, gdy umowa ma okresy miesięczne a wprowadzona tutaj liczba to 3, oznacza to, że Klubowicz może wprowadzić zamrożenia na maksymalnie 3 miesiące. Jeśli to pole nie zostanie wypełnione, możliwe będzie wprowadzenie zamrożenia bez ograniczeń.
 • Liczba dni, w ciągu których można zamrozić następną ratę – możesz wprowadzić liczbę dni od rozpoczęcia raty w ciągu których możesz zamrozić kolejną ratę
 • Zamrożenie wydłuża okres karnetu – jeśli zaznaczysz ten checkbox, po wprowadzeniu zamrożenia data końca karnetu zmieni się o okres zamrożenia oraz wygenerują się dodatkowe raty
 • Zamrożenie w bieżącej racie – ta opcja pozwoli na wprowadzenie zamrożenia w trakcie trwania raty, ale pod warunkiem, że nie została jeszcze opłacona
 • Wymagaj powodu zamrożenia – gdy zaznaczysz ten checkbox, podczas wprowadzania zamrożenia z listy rozwijanej możesz wybrać powód. Powody zamrożenia zdefiniuj wcześniej w zakładce
  Ustawienia klubu –> Karnety–> Powody zamrożenia.

Wprowadzenie i działanie zamrożenia w umowie typu open

1. Przejdź do zakładki Klubowicze

2. Wybierz Profil klubowicza

3. Przejdź do zakładki Karnety i koło zębate

4. Wybierz Zamrożenie 

5. Wybierz powód zamrożenia i jego okres, zatwierdź przyciskiem Zapisz. Możliwe jest wybranie przyszłych rat karnetu.

W podanym przykładzie, zamrożenie bieżącej raty nie jest możliwe, ponieważ jest już opłacona.

6. Wprowadzone zamrożenie zmienia cenę zamrożonych rat, datę końca karnetu oraz dodaje dodatkowe raty zgodnie z ustawieniami:

Przy zamrożonych ratach pojawiają się ikony śnieżynek.

Gdy zamrożenie przy karnecie jest darmowe, to rata opłaci się za wartość 0 złotych w dniu aktywacji zamrożenia.

Zamrożenie przez Strefę klubowicza

Zamrożenie karnetu może zostać wprowadzone samodzielnie przez Klubowicza w Strefie klubowicza. Aby to umożliwić wystarczy przejść do zakładki Ustawienia klubu –> Strefa klubowicza i zaznaczyć suwak Zamrożenie:

Zapisz wprowadzone zmiany na dole zakładki.

Po zalogowaniu do Strefy klubowicza w zakładce Członkostwo Klubowicz ma dostępny przycisk Zamrażam

Po wyborze rat, należy zapisać zmiany:

Wycofanie zamrożenia karnetu

Możesz wycofać zamrożenie przed zakończeniem wybranego okresu zamrożenia:

1. Wybierz Profil klubowicza

2. Przejdź do zakładki Karnety i koło zębate

3. Wybierz Wycofanie zamrożenia karnetu

Wycofanie zamrożenia jest możliwe również samodzielnie przez Klubowicza w Strefie klubowicza. Po zalogowaniu w zakładce Członkostwo widoczny jest przycisk Wycofuję zamrożenie

Możliwe jest wybranie wycofania zamrożenia ze wszystkich lub z poszczególnych rat:

Ważne! Nie można wycofać przyszłych zamrożeń, jeśli ich rata jest już opłacona.

Raport Zamrożenia

W raporcie Zamrożenia możesz sprawdzić Klubowiczów, których karnety zostały zamrożone z informacją m.in. o etapie zamrożenia jak w trakcie, zakończone lub nierozpoczęte.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły