Nowość: Możliwość skorygowania FV korygującej

Informujemy, że w systemie pojawi się możliwość skorygowania wystawionej faktury korygującej.

Będzie można bez ograniczeń tworzyć faktury korygujące do pierwotnej faktury. Kiedy wystawimy kolejną korektę do faktury, korygowana będzie wcześniejsza faktura korygująca. Zatem w oknie tworzenia korekty wyświetlać się będzie numer faktury korygującej, której dotyczy korekta.

Na wydruku PDF znajdzie się odniesienie do faktury korygującej, którą korygujemy oraz do pierwotnej faktury.

Każda z faktur korygujących będzie uwzględniona w ewidencji VAT oraz w raportach sprzedażowych.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do napisania wiadomości w systemie zgłoszeń Helpdesk.