Nowość: Możliwość ręcznej anonimizacji danych klubowicza

Informujemy, że na Profilu klubowicza pojawiła się możliwość ręcznej anonimizacji danych klienta. Ręczną anonimizację można wykorzystać w momencie, gdy klubowicz zażyczy sobie, by jego dane zostały usunięte.

Podczas ręcznej anonimizacji nie ma potrzeby usuwania klienta z bazy (po anonimizacji brak jego danych osobowych), dzięki czemu zachowujemy zgodność statystyk klubu, np. liczba aktywnych klubowiczów w maju 2019 roku. Zalecamy anonimizację, gdyż usunięcie klienta z bazy spowodowałoby, że dane z czasu jego aktywności w klubie byłyby niewiarygodne.

Wcześniej możliwa była jedynie masowa anonimizacja danych klubowiczów, która uruchamiała się zgodnie z ustawieniami, które wprowadził klub (np. “Usuwaj dane po x miesiącach od zakończenia umowy”).

Przed wykonaniem anonimizacji możliwe jest wyeksportowanie danych osobowych na życzenie klienta. Wszystkie dane z Profilu klubowicza (dane osobowe, historia wejść, zajęć) zapiszą się w pliku, który można pobrać, klikając w zębatkę “Ustawienia”.

Należy pamiętać, by najpierw pobrać i przekazać dane klientowi, a następnie je zanonimizować. Anonimizacja jest procesem nieodwracalnym. Nie ma możliwości odzyskania usuniętych danych.

W systemie dostępne jest ustawienie, które blokuje anonimizację: “Ogranicz przetwarzanie danych”. Po włączeniu tego ustawienia dane klubowicza nie zostaną usunięte podczas anonimizacji.

Akcja anonimizacji wywoływana ręcznie powoduje: 

 • anonimizację danych osobowych wybranego klubowicza;
 • usunięcie zdjęcia;
 • usunięcie z Profilu klubowicza zakładki finanse. Jednak dane na FV nie podlegają anonimizacji. Na FV dalej pojawiać się będzie informacja z imieniem, nazwiskiem i adresem. Na liście FV wyświetlane jest zanonimizowane imię klubowicza. Na paragonie również zostaje imię kontrahenta;
 • usunięcie z Profilu klubowicza danych i zakładki “Log”;
 • usunięcie z Profilu klubowicza danych i zakładki “Dokumenty”;
 • usunięcie pomiarów, ćwiczeń, notatek z typem “Trening i zdrowie”.

Anonimizacji nie można wykonać w następujących przypadkach, gdy:

 • klubowicz ma aktywną umowę albo start umowy w przyszłości,
 • nie jest zamknięta kartoteka windykacji (w żadnym klubie z sieci)
 • klubowicz ma środki w “Portfelu”,
 • na Profilu klubowicza włączona opcja „Ogranicz przetwarzanie danych”
 • jest już zanonimizowany.

Uprawnienie do wykonywania anonimizacji można zaznaczyć w “Rolach i uprawnieniach pracowników”:

Uwaga:

 • Jeśli klubowicz posiada niezapłacone zakupy – można anonimizować dane (brak blokady), ta informacja wyświetla się w Przypomnieniach.
 • Jeśli klubowicz posiada zaległości (niezapłacone raty), ale klub nie korzysta z windykacji, również można anonimizować. Ta informacja także wyświetla się w Przypomnieniach.

 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do napisania wiadomości w systemie zgłoszeń Helpdesk.