Nowa zakładka: Dane bankowe

Informujemy, że w systemie eFitness pojawiło się ulepszone zarządzanie danymi bankowymi klubowicza do obciążenia rachunku przy poleceniach zapłaty.

Od teraz w systemie możliwe jest dodanie kolejnych zestawów danych bankowych do Profilu klubowicza. Dzięki temu klubowicz może zdecydować, z którego z przypisanych kont bankowych pobrane zostaną środki od danego dnia.

Możliwe jest dodanie nowych danych bankowych. Środki mogą być pobierane z nowego rachunku bankowego od następnego dnia.

Nie można edytować ani usunąć danych konta, z którego pobierana jest płatność. Dane kont bankowych można edytować i usuwać w przypadku, jeśli data “Ważne od” mieści się przyszłości.

Nie ma możliwości nakładania się dat płatności pobieranych z różnych kont, ponieważ nie jest możliwe utworzenie drugiego zestawu danych do opłacenia bieżącej raty. Z tego względu nie można też ustawić daty rozpoczęcia pobierania opłat z danego konta na bieżący dzień.

W systemie jest także łatwy dostęp do danych historycznych. Widzimy, z którego konta i kiedy zostały pobrane środki na opłacenie wcześniejszych rat.

Wcześniej dane do obciążenia rachunku można było znaleźć w różnych zakładkach Profilu klubowicza (Profil klubowicza> Dane klubowicza). Teraz pojawiła się nowa zakładka “Dane bankowe”, która gromadzi dane o wszystkich kontach przypisanych do klubowicza i umożliwia łatwe zarządzanie danymi (Profil klubowicza> Dane> Dane bankowe).

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do napisania wiadomości w systemie zgłoszeń Helpdesk.