Nowości w limitowaniu wejść

Informujemy, że w funkcji limitowania wejść do klubu pojawiły się dwie nowe możliwości.
W przypadku, gdy limit klubowiczów został przekroczony, po kliknięciu w ekran wejścia, na Profilu klubowicza wyświetla się czerwony komunikat z informacją o przekroczeniu maksymalnej liczby osób obecnych w klubie.

Dodatkowo w systemie pojawiła się modyfikacja zakładki “Na terenie klubu”. Wszystkie dane zostały przeniesione do jednej tabeli “Lista osób na terenie klubu”.

Dodaliśmy także wykres w górnej części zakładki obrazujący ustawiony “limit” oraz “liczbę klubowiczów na terenie klubu” w ciągu danego dnia.

Czytaj więcej:

Jak sprawdzić liczbę klubowiczów na terenie klubu?