Limitowanie wejść do klubu + możliwość wyświetlania limitu na TV

Przygotowaliśmy nowe funkcjonalności systemu eFitness, które pomogą Państwu przy planowanym otwarciu klubów. Umożliwią one pracę klubu zgodnie z nowymi wytycznymi. W łatwy i szybki sposób zweryfikują Państwo, ile osób jest obecnych na terenie klubu.

W systemie pojawią się dwie ważne nowości – limitowanie wejść do klubu oraz możliwość wyświetlania limitu na telewizorze przy recepcji:

  • Limitowanie wejść do klubu

Edycja ustawień będzie możliwa w: Ustawienia klubu> Konfiguracja> Wejścia> Blokady wejść – tu pojawi się nowe pole „Maksymalna liczba przebywających na terenie klubu”.

System wyświetli domyślnie średni statystyczny limit – Aby indywidualnie zmienić limit, należy ręcznie zdefiniować właściwą liczbę klubowiczów na terenie klubu. W menu po lewej stronie pojawi się licznik. Zrezygnowanie z wyświetlania licznika nie będzie możliwe. Gdy limit nie jest przekroczony, pasek ma kolor niebieski proporcjonalnie do liczby klubowiczów obecnych na terenie klubu.

Gdy limit zostanie przekroczony, pasek zmienia kolor na czerwony.

Jeśli klikniemy na licznik w lewym bocznym menu, system przeniesie użytkownika do zakładki “Na terenie klubu”.

  • Wyświetlanie limitu wejść na ekranie przy recepcji

Dodatkowo w systemie pojawi się możliwość wyświetlania automatycznie aktualizującego się limitu wejść w widoku na telewizor lub monitor.

Widok znajdziemy w Klubowicze> w zakładce „Na terenie klubu”> przekierowanie na stronę z widokiem licznika.

Docelowo widok można wyświetlać na komputerze lub telewizorze znajdującym się przy recepcji tak, żeby klienci przy wejściu mogli od razu zobaczyć, czy mogą wejść do klubu.

Jeśli limit nie będzie przekroczony, na ekranie wyświetli się informacja, ile osób znajduje się obecnie na terenie klubu oraz maksymalna możliwa liczba.Jeśli limit jest przekroczony, widok pokaże informację „Limit osiągnięty”.

Czytaj więcej :

Jak sprawdzić liczbę Klubowiczów na terenie klubu?