Jak skonfigurować zamrożenie i wprowadzić je w karnecie bezterminowym?

Możesz użyć zamrożenia w przypadku, gdy Klubowicz nie będzie mógł korzystać z usług klubu i informuje o tym z wyprzedzeniem.

Zamrożenia karnetu wprowadzane są na całe okresy rozliczeniowe i mogą być dla nich zdefiniowane dodatkowe opłaty. W karnecie bezterminowym możesz wprowadzić zamrożenie bezterminowe.

Dowiesz się gdzie w systemie należy skonfigurować zamrożenia oraz jak je wprowadzać w sprzedanym karnecie.

Konfiguracja zamrożenia w karnecie bezterminowym

1. Przejdź do zakładki Ustawienia klubu (w przypadku sieci klubów jest to zakładka Ustawienia sieci)

2. Kliknij w zakładkę Karnety

3. Wybierz karnet bezterminowy i edytuj go za pomocą ołówka

4. W edycji karnetu przejdź do zakładki Automatyzacja:

Wypełnij pola związane z zamrożeniem:

  • Cena raty podczas zamrożenia – to wartość na jaką zmieni się cena zamrożonej raty, możesz wprowadzić tutaj 0 złotych, jeśli okres zamrożenia nie jest płatny lub jak na przykładzie 10 złotych.
  • VAT podczas zamrożenia – określ tu stawkę VAT dla opłaty za zamrożenie
  • Nazwa na paragonie podczas zamrożenia – wprowadź nazwę jaka będzie wyświetlana na paragonie przy opłaceniu raty zamrożeniowej, jeśli zaznaczysz checkbox Dodaj okres raty do nazwy, taka informacja będzie dodatkowo wyświetlana na paragonie
  • Liczba dostępnych zamrożeń – wprowadź ile razy Klubowicz może zamrozić karnet w trakcie trwania karnetu
  • Maksymalny okres zamrożenia – wprowadź tutaj maksymalną ilość okresów rozliczeniowych na jaką można zamrozić karnet, jeśli wprowadzisz liczbę 5 miesięcy z listy rozwijanej możesz wybrać okres 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące lub 5 miesięcy
  • Czas po którym odświeża się liczba dostępnych zamrożeń – jeśli wpiszesz tutaj 12 miesięcy, to po taki okresie czasu będzie dostępna kolejna pełna liczba dostępnych zamrożeń
  • Liczba dni, w ciągu których można zamrozić następną ratę – możesz wprowadzić liczbę dni od rozpoczęcia raty w ciągu których możesz zamrozić kolejną ratę
  • Wymagaj powodu zamrożenia – gdy zaznaczysz ten checkbox, podczas wprowadzania zamrożenia z listy rozwijanej możesz wybrać powód. Powody zamrożenia zdefiniuj wcześniej w zakładce Ustawienia klubu –> Karnety–> Powody zamrożenia.

5. Możesz skonfigurować zamrożenie bezterminowe wypełniając jedynie cenę, VAT i
nazwę na paragonie:

Wprowadzenie i działanie zamrożenia w karnecie bezterminowym

1. Przejdź do zakładki Klubowicze

2. Wybierz Profil klubowicza

3. Przejdź do zakładki Karnety i koło zębate

4. Wybierz Zamrożenie 

5. Wybierz okres zamrożenia i zatwierdź przyciskiem Tak

W przypadku wprowadzania zamrożenia bezterminowego nie jest określany okres zamrożenia.

6. Wprowadzone zamrożenie zmienia cenę raty, przy zamrożonej racie pojawia się ikona śnieżynki:

W przypadku zamrożenia bezterminowego cena zmienia się dla wszystkich, przyszłych rat. Zamrożenie będzie trwało, aż do momentu wycofania zamrożenia.

Zamrożenie przez Strefę klubowicza

Zamrożenie karnetu może zostać wprowadzone samodzielnie przez Klubowicza w Strefie klubowicza. Wystarczy przejść do zakładki Ustawienia klubu –> Strefa klubowicza i zaznaczyć suwak Zamrożenie:

Zapisz wprowadzone zmiany na dole zakładki.

Po zalogowaniu do Strefy klubowicza w zakładce Członkostwo Klubowicz ma dostępny przycisk Zamrażam

Po wyborze okresu zamrożenia, należy zapisać zmiany:

Wycofanie zamrożenia karnetu

Możesz wycofać zamrożenie przed zakończeniem wybranego okresu zamrożenia:

1. Wybierz Profil klubowicza

2. Przejdź do zakładki Karnety i koło zębate

3. Wybierz Wycofanie zamrożenia karnetu

Wycofanie zamrożenia jest możliwe również samodzielnie przez Klubowicza w Strefie klubowicza. Po zalogowaniu w zakładce Członkostwo widoczny jest przycisk Wycofuję zamrożenie

Raport Zamrożenia

W raporcie Zamrożenia możesz sprawdzić Klubowiczów, których karnety zostały zamrożone z informacją m.in. o etapie zamrożenia jak w trakcie, zakończone lub nierozpoczęte.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły